Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Dodatkowe wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)

ZPOW-703-724/14

Warszawa, dnia 1 października 2014 r.

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
 ZPOW-703-724/14

Dodatkowe wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że dołączenie do zgłoszenia listy kandydatów na radnych lub zgłoszenia kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oświadczenia lustracyjnego złożonego przez kandydata na radnego lub kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), mimo iż uprzednio, po dniu 13 września 2007 r.,  złożył on już takie oświadczenie, stanowi, w związku z art. 426 § 5 i art. 479 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wadę zgłoszenia. W takiej sytuacji bowiem kandydat powinien złożyć informację o złożeniu oświadczenia.

Jednakże, jeżeli załączone do zgłoszenia oświadczenie lustracyjne nie zawiera błędów formalnych (niepodpisane lub złożone na nieprawidłowym druku, albo zawierające sprzeczność w treści, tj. wypełniona i podpisana część negatywna i pozytywna części A oświadczenia), nieusunięcie tej wady nie stanowi podstawy do odmowy rejestracji kandydata.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl