Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2014 r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem i gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta

ZKF-703-181/14

Warszawa, dnia 17 listopada 2014 r.

   PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA
ZKF-703-181/14

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem i gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Kampanię wyborczą w okresie przed ponownym głosowaniem w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mogą prowadzić te komitety wyborcze, których kandydaci będą uczestniczyli w ponownym głosowaniu.

Rozpoczęcie kampanii wyborczej może nastąpić dopiero po podaniu do publicznej wiadomości uchwały terytorialnej komisji wyborczej o konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania.

W tym okresie możliwe jest rozpowszechnianie w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych wyłącznie odpłatnych audycji wyborczych na zasadach określonych w art. 119 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Kampania wyborcza ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem ponownego głosowania, tj. 28 listopada 2014 r. o godz. 24:00.

Komitety wyborcze, których kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uczestniczą w ponownym głosowaniu, mogą podjąć ponownie pozyskiwanie środków finansowych z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania. Termin przekazywania środków finansowych na rachunki bankowe tych komitetów wyborczych upływa w dniu 30 listopada 2014 r. Komitety wyborcze, których kandydaci będą brać udział w ponownym głosowaniu, mogą wydatkować pozyskane środki w granicach obowiązujących limitów.

W związku z udziałem w ponownym głosowaniu limit wydatków nie ulega zwiększeniu.

Komitety wyborcze, których kandydaci nie uczestniczą w ponownym głosowaniu, a także komitety, które nie zgłaszały kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie mogą pozyskiwać środków finansowych po dniu 16 listopada 2014 r.

Określony w art. 142 Kodeksu wyborczego 3-miesięczny termin na złożenie sprawozdania finansowego Komisarzowi Wyborczemu albo Państwowej Komisji Wyborczej:

- dla komitetów wyborczych, których kandydaci na wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie uczestniczą w ponownym głosowaniu, a także komitetów wyborczych, które nie zgłosiły kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, biegnie od dnia głosowania na kandydatów na radnych, co oznacza, że upływa on 16 lutego 2015 r.,

- dla komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, biegnie od dnia przeprowadzenia ponownego głosowania, co oznacza, że upływa on 2 marca 2015 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl