Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 2014 r.

ZPOW-703-1412/14

Warszawa, dnia 20 listopada  2014 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-1412/14

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, iż podstawą do przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta jest uchwała właściwej gminnej/miejskiej komisji wyborczej, w której na podstawie protokołu gminnej/miejskiej komisji wyborczej z wyborów podawane są nazwiska i imiona kandydatów kandydujących w ponownym głosowaniu (art. 473 § 6 Kodeksu wyborczego).

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie informuje, iż ponowne głosowanie odbędzie się w dniu 30 listopada 2014 r. (art. 473 § 2 Kodeksu wyborczego).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl