Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2014 r. dotyczące trybu ustalania wyników głosowania

ZPOW-703-1479/14

Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r.

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

 ZPOW-703-1479/14

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina – zgodnie z pkt 53 uchwały z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania, że obwodowe komisje wyborcze kolegialnie podejmują rozstrzygnięcia związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie. Wszystkie decyzje związane z ustaleniem wyników głosowania, w tym o uznaniu karty za ważną lub nieważną, głosu za ważny lub nieważny i ustalenie przyczyny nieważności głosu, a także na którego kandydata oddany został głos lub czy głos oddany jest za wyborem kandydata czy przeciw, muszą zatem być podejmowane przez wszystkich członków komisji uczestniczących w ustalaniu wyników głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, że niedopuszczalny jest podział pracy w komisji polegający na powierzeniu samodzielnego liczenia wyników poszczególnym członkom komisji.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl