Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie tzw. ciszy wyborczej w ponownym głosowaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ZPOW-703-1501/14

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r.

   PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-1501/14

Wyjaśnienia
Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie tzw. ciszy wyborczej w ponownym głosowaniu wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zgodnie z art. 104 i art. 107 § 1 Kodeksu wyborczego w gminach, w których będzie przeprowadzane ponowne głosowanie (tzw. II tura) w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta, kampania wyborcza ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem ponownego głosowania. Od zakończenia kampanii wyborczej (28 listopada 2014 r. godz. 24.00) aż do zakończenia głosowania (30 listopada 2014 r. godz. 21.00, o ile żadna obwodowa komisja wyborcza nie przedłuży głosowania) w tych gminach zabronione jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów.

Z uwagi na powyższe media obejmujące swoim zasięgiem gminy, w których przeprowadzane będzie ponowne głosowanie, mogą w tym okresie relacjonować i omawiać na swojej antenie wydarzenia społeczne i polityczne, pod warunkiem, że audycje te nie będą zawierały elementów agitacji na rzecz kandydatów. W podawanych informacjach można wymieniać z nazwiska i imienia kandydatów oraz prezentować ich wizerunek, pod warunkiem, że w ten sam sposób będą prezentowani obaj kandydaci z danej gminy (miasta), jeżeli głosowanie odbywa się na dwóch kandydatów.

Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z art. 115 § 1 Kodeksu wyborczego na 24 godziny przed dniem głosowania aż do zakończenia głosowania zabronione jest podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie zwraca uwagę, że naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej stanowi wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów — występek. Zatem ocena czy w danym przypadku doszło do naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl