Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami

ZKF-703-202/14

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r.

  PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

 ZKF-703-202/14

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej 
w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami

Komitet wyborczy, któremu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań pozostały środki finansowe, przechowuje je do czasu wydania przez właściwy organ ostatecznego postanowienia o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania finansowego. Jeżeli środki komitetu wyborczego wyborców lub komitetu wyborczego organizacji zgromadzone są na rachunku bankowym, a opłaty za jego prowadzenie miałyby je znacząco uszczuplić, pełnomocnik finansowy może pobrać te środki i przechowywać je w formie gotówki, a rachunek bankowy zamknąć.

Wysokość nadwyżki pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami ustala się uwzględniając jako wydatki także wartość korzyści majątkowych pozyskanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), podlegających przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 149 Kodeksu wyborczego.

Komitet wyborczy partii politycznej przekazuje nadwyżkę na Fundusz Wyborczy tej partii. Koalicyjny komitet wyborczy przekazuje nadwyżkę na Fundusze Wyborcze partii wchodzących w skład koalicji, w proporcjach ustalonych w umowie koalicyjnej, a w razie braku stosownych postanowień w umowie — na rzecz organizacji pożytku publicznego. Komitet wyborczy organizacji i komitet wyborczy wyborców przekazuje nadwyżkę na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli koszt przekazania nadwyżki na rzecz organizacji pożytku publicznego (koszt przelewu, przekazu pocztowego) przekraczałby wysokość nadwyżki — komitet wyborczy jest zwolniony z obowiązku przekazania jej, bowiem w tym celu musiałby pozyskać dodatkowe środki finansowe, co po dniu wyborów jest zabronione.

O przekazaniu nadwyżki pełnomocnik finansowy komitetu informuje organ wyborczy, który przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl