Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Dane statystyczne dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na dzień 25 października 2015

Dane statystyczne dotyczące
wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
na dzień 25 września 2015 r.
 

Liczba mieszkańców:

37 424 459

Liczba osób uprawnionych do głosowania:

30 534 948

Liczba obwodów głosowania ogółem:

27 859

w tym:  
stałe:

25 970

odrębne, w tym:

1 634

w szpitalach:

825

w domach pomocy społecznej:

606

w zakładach karnych i aresztach śledczych:

191

w domach studenckich: 12
za granicą:

250

na statkach: 5
Liczba obwodów w kraju, w których lokale dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (równa liczbie obwodów wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego w kraju):

10 756

Liczba obwodów wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego za granicą: 141
Liczba sporządzonych aktów pełnomocnictwa:

10 020

Liczba wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania:

154 060

Liczba wysłanych pakietów referendalnych w kraju: 9 927
Liczba wysłanych pakietów referendalnych za granicą:

35 754

Liczba osób skreślonych ze spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

536 785

Liczba osób dopisanych do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum:

201 018

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl