Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zasad rozpowszechniania odpłatnie audycji wyborczych

ZPOW-703-381/14

 Warszawa, dnia 9 września 2014 r.

    PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-703-381/14

Komunikat
w sprawie zasad rozpowszechniania odpłatnie audycji wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że zgodnie z art. 119 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) niepubliczni nadawcy, rozpowszechniający audycje wyborcze, rozpowszechniają je na jednakowych warunkach dla wszystkich komitetów wyborczych. Oznacza to, że nadawca niepubliczny, jeśli już zdecyduje się na rozpowszechnianie odpłatnie audycji wyborczych, wówczas nie ma prawa ani odmówić komitetowi wyborczemu, który zgłosi się do tego nadawcy, rozpowszechniania audycji, ani nie ma prawa wyznaczyć mu warunków odmiennych od tych, które uzgodnił z pierwszym z komitetów, którego audycje przyjął do rozpowszechniania. Zatem, nie jest dopuszczalne, aby niepubliczny nadawca z powołaniem się na treść art. 119 § 3 Kodeksu wyborczego ustanowił jakiekolwiek kryteria podmiotowe, od których uzależni to, czy dany komitet będzie poprzez tego nadawcę mógł rozpowszechniać swe audycje wyborcze.

Nie oznacza to jednak, że nadawca jest obowiązany rozpowszechnić każdą audycję wyborczą, niezależnie od treści, jakie ona zawiera. Problem, jakie treści audycji wyborczej pozwalają nadawcy na odmowę jej rozpowszechnienia nie jest regulowany w przepisach Kodeksu wyborczego, ale w ustawie o radiofonii i telewizji oraz w prawie prasowym.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl