Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 października 2014 r.

o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych

w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 211 z późn. zm.), dokonała w dniu 17 października 2014 r. losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych 7. komitetów wyborczych, które spełniły ustawowy warunek zarejestrowania list kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych w wyborach do wszystkich sejmików województw.

Listy kandydatów tych komitetów wyborczych otrzymały w wyniku losowania następujące jednolite numery w wyborach do sejmików województw, rad powiatów i rad gmin, w tym rad dzielnic m. st. Warszawy:

 

Lista Nr 1      Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Lista Nr 2      Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Lista Nr 3      Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Lista Nr 4      Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Lista Nr 5      Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Lista Nr 6      Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem

Lista Nr 7      Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke

 

 Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl