Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 listopada 2014 r.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że nie zwracała się do Policji o podjęcie działań mających na celu przywrócenie porządku w związku z wtargnięciem w dniu 20 listopada 2014 r. dużej grupy osób do jej siedziby (zobacz więcej).

Państwowa Komisja Wyborcza zauważa, że nie jest dysponentem budynku, w którym znajdują się pomieszczenia zajmowane na potrzeby Państwowej Komisji Wyborczej, związane z ustaleniem wyników wyborów. Dysponentem tym jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Państwowa Komisja Wyborcza w związku z wtargnięciem grupy osób do wskazanych wyżej pomieszczeń, stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy członków Państwowej Komisji Wyborczej, pracowników Krajowego Biura Wyborczego i dokumentacji wyborczej podjęła w dniu 20 listopada 2014 r. uchwałę o przerwaniu pracy do czasu usunięcia zagrożenia.

Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza zajęła stanowisko, że skoro zarządcą i dysponentem zamkniętego obiektu — budynku, w którym znajdują się wskazane wyżej pomieszczenia, jest Kancelaria Prezydenta, to kwestie związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa oraz ochroną mienia na terenie obiektu należą do zadań Kancelarii. Tym bardziej, że zadania ochrony budynku, w tym kontroli osób wchodzących powierzone są firmie ochroniarskiej wynajętej przez Kancelarię.

Dlatego też Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zwrócił się do Dyrektora Biura Ochrony Kancelarii Prezydenta Pana Konrada Komornickiego, w obecności funkcjonariuszy Policji, o podjęcie działań wynikających z obowiązków Kancelarii jako dysponenta budynku, w celu umożliwienia bezpiecznej pracy Państwowej Komisji Wyborczej i pracowników Krajowego Biura Wyborczego.

Jak wskazano wyżej decyzje co do sposobu przywrócenia porządku w obiekcie należały do jego zarządcy, w uzgodnieniu z Policją.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl