Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie nieprzeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014 r. wyborów do Rady Miasta Zielona Góra i do Rady Gminy Zielona Góra oraz wyborów Prezydenta Zielonej Góry i Wójta Gminy Zielona Góra

ZPOW-703-309/14

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2014 r.

   PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA
   
ZPOW-703-309/14

Wyjaśnienia w sprawie nieprzeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014 r.  wyborów do Rady Miasta Zielona Góra i do Rady Gminy Zielona Góra oraz wyborów Prezydenta Zielonej Góry i Wójta Gminy Zielona Góra

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r. poz. 1134) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1023), zgodnie, z którym z dniem 1 stycznia 2015 r. w województwie lubuskim łączy się miasto na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra w powiecie zielonogórskim, wyjaśnia, że w dniu 16 listopada 2014 r. nie zostaną przeprowadzone wybory do Rady Miasta Zielona Góra i do Rady Gminy Zielona Góra oraz wybory Prezydenta Zielonej Góry i Wójta Gminy Zielona Góra.

Jak wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast: „Skutkiem prawnym związanym z wejściem w życie (tego) aktu będzie przeprowadzenie czynności wyborczych i wyborów do wybieranych w powszechnych wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego na obszarze całego kraju. Stosownie do postanowień art. 390a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy oraz w związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1023) nie przeprowadza się w terminie wyznaczonym w niniejszym rozporządzeniu wyborów do Rady Miasta Zielona Góra i do Rady Gminy Zielona Góra. W tej sytuacji postanowienia przepisów art. 474 § 1 oraz art. 478 § 2 uniemożliwiają przeprowadzenie w tym terminie wyborów Prezydenta Zielonej Góry oraz Wójta Gminy Zielona Góra.”

W związku z powyższym w dniu 16 listopada 2014 r. na obszarze miasta Zielona Góra zostaną przeprowadzone wybory wyłącznie do Sejmiku Województwa Lubuskiego, zaś na obszarze gminy Zielona Góra – wybory do Rady Powiatu Zielonogórskiego i do Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie wyjaśnia, że zgodnie z art. 372 § 1 oraz art. 474 § 2 Kodeksu wyborczego, wybory organów miasta Zielona Góra zostaną przeprowadzone w ciągu 90 dni od daty połączenia miasta na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra, tj. do dnia 29 marca 2015 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl