Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Aktualności

Wyszukaj

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 LISTOPADA 2014 R. DOTYCZĄCE ZWOŁYWANIA PIERWSZEJ SESJI

ZPOW-703-1457/14

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r.

 

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

 ZPOW-703-1457/14

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami, wyjaśnia, co następuje.

1. Ustalenie przez komisarza wyborczego porządku obrad pierwszej sesji rady powinno nastąpić po konsultacji z biurem rady danego urzędu gminy, starostwa lub urzędu marszałkowskiego. W opinii Państwowej Komisji Wyborczej w porządku obrad, poza złożeniem ślubowania przez radnych i ewentualnie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wybranego w pierwszym głosowaniu, musi znaleźć się wybór przewodniczącego rady (sejmiku) oraz ewentualnie wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących).

2. Zgodnie z art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) w przypadku konieczności zwołania sesji w celu złożenia ślubowania przez wójta wybranego w ponownym głosowaniu, czynność ta dokonywana jest przez komisarza wyborczego. Nie ma przy tym znaczenia czy rada dokonała już wyboru przewodniczącego.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Załączniki

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl