Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
35386
Liczba kart ważnych
12314
Liczba głosów ważnych
12109
Liczba głosów nieważnych
205

Frekwencja w regionie

34.80%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
221402 Gniew 12402 3979
32.08 %
221404 Pelplin 12888 4712
36.56 %
221406 Tczew 10096 3623
35.89 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl