Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
55184
Liczba kart ważnych
26203
Liczba głosów ważnych
25686
Liczba głosów nieważnych
517

Frekwencja w regionie

47.48%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
303101 Złotów 14809 6756
45.62 %
303107 Zakrzewo 3928 1924
48.98 %
303103 Krajenka 5966 3351
56.17 %
303104 Lipka 4427 1915
43.26 %
303105 Okonek 7073 3419
48.34 %
303102 Jastrowie 9252 4045
43.72 %
303106 Tarnówka 2478 1472
59.40 %
303108 Złotów 7251 3321
45.80 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl