Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
44851
Liczba kart ważnych
25106
Liczba głosów ważnych
24659
Liczba głosów nieważnych
447

Frekwencja w regionie

55.98%

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
300802 Bralin 4641 2903
62.55 %
300803 Kępno 19754 10732
54.33 %
300805 Perzów 3075 1533
49.85 %
300807 Trzcinica 3858 1774
45.98 %
300801 Baranów 6166 3780
61.30 %
300804 Łęka Opatowska 4172 2594
62.18 %
300806 Rychtal 3185 1790
56.20 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl