Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
30696
Liczba kart ważnych
12593
Liczba głosów ważnych
12314
Liczba głosów nieważnych
279

Frekwencja w regionie

41.02%
Komitet Liczba zdobytych głosów Nazwisko Imiona Mandat
Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 1136 Stachurski Piotr Antoni
9.23 %
Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie dla Knurowa 9148 Rams Adam
74.29 %
T
Komitet Wyborczy Wyborców Lubię Knurów 2030 Jankowski Artur Mariusz
16.49 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Kod Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1 Miejskie Przedszkole Nr 13, Knurów ul.Piłsudczyków 4, 44-196 Knurów 240501 1629 747
45.86%
10 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 6, Knurów ul.Stefana Batorego 5 1, 44-194 Knurów 240501 1728 580
33.56%
11 Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego L.O., Knurów ul.1 -go Maja 21 1, 44-194 Knurów 240501 1659 695
41.89%
12 Świetlica PPHU "KOMART", Knurów ul.Szpitalna 7, 44-194 Knurów 240501 1749 637
36.42%
13 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 2, Knurów ul.Wilsona 22, 44-190 Knurów 240501 1875 846
45.12%
14 Zespół Szkół im.I.J.Paderewskiego L.O., Knurów ul.1-go Maja 21 2, 44-194 Knurów 240501 1563 707
45.23%
15 Miejskie Gimnazjum Nr 1, Knurów ul.Ks.Alojzego Koziełka 7, 44-190 Knurów 240501 1370 572
41.75%
16 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 1, Knurów ul.Słoniny 1, 44-190 Knurów 240501 1825 650
35.62%
17 Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa, Knurów ul.Dworcowa 38a, 44-190 Knurów 240501 1196 452
37.79%
18 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Miejska Szkoła Podstawowa Nr 3, Knurów ul.Michalskiego 27, 44-193 Knurów 240501 1381 690
49.96%
19 Miejskie Gimnazjum Nr 4, Knurów ul.Kilińskiego 6, 44-193 Knurów 240501 1808 687
38.00%
2 Miejskie Przedszkole Nr 2, Knurów ul.Lotników 2, 44-196 Knurów 240501 1078 451
41.84%
20 Dom Kultury, Knurów ul.Górnicza 1, 44-193 Knurów 240501 1201 454
37.80%
21 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 4, Knurów Kilińskiego 6, 44-193 Knurów 240501 1214 477
39.29%
22 Szpital w Knurowie Sp.z o.o. w budynku głównym Szpitala w Knurowie, Knurów Niepodległości 8, 44-190 Knurów 240501 41 17
41.46%
3 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9, Knurów ul.Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów 240501 1976 891
45.09%
4 Miejskie Gimnazjum Nr 3, Knurów ul.Aleja Lipowa 12, 44-196 Knurów 240501 1041 436
41.88%
5 Miejskie Przedszkole Nr 12, Knurów ul.Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów 240501 1054 451
42.79%
6 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7, Knurów ul.Jedności Narodowej 5 1, 44-194 Knurów 240501 1045 447
42.78%
7 Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7, Knurów ul.Jedności Narodowej 5 2, 44-194 Knurów 240501 1246 559
44.86%
8 Miejska Szkoła Podstwawowa Nr 6, Knurów ul.Stefana Batorego 5 2, 44-194 Knurów 240501 1503 563
37.46%
9 Miejskie Gimnazjum Nr 2, Knurów ul.Stefana Batorego 7, 44-194 Knurów 240501 1514 584
38.57%
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl