Wybory
Samorządowe

2014

Wybory
Samorządowe

2014

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8, Słupno, gm.
Kod terytorialny
141912
Numer obwodu
8
Adres
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, Słupno ul.Warszawska 26a, 09-472 Słupno
Gmina
Słupno, gm.
Powiat
płocki
Województwo
MAZOWIECKIE

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
357
1a
w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
357
1b
w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
358
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
130
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
228
4a
w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)
228
4b
w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)
0
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
0
7
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
0
7a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
0
7b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
0
7c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
7d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
7e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
0
8
Liczba kart wyjętych z urny
228
8a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania
0
9
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
0
10
Liczba kart ważnych
228
11
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
9
12
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)
219

Wyniki wyborów na Kandydatów

Nr listy Nr na liście Komitet wyborczy Imię i nazwisko Liczba oddanych głosów Wynik wyborczy (%) Mandat
1 1 KWW Sławomira Nersa Siwek Arkadiusz Jerzy 11
2.64%
N
1 1 KW Prawo i Sprawiedliwość Kwasiborski Janusz 13
3.13%
N
1 1 Komitet Wyborczy Wyborców Echo Mieszkańców Foryszewska Ewa 19
4.57%
N
1 1 KWW "Wybieramy Naszą Gminę" Czuba Zdzisław Jerzy 9
2.16%
N
1 1 KWW "Jakubowski-dla Słupna" Ruciński Stanisław 4
0.96%
N
1 1 KWW Marcina Petery Petera Marcin 51
12.26%
T
1 1 KWW Nasz Powiat Nasza Gmina Sawicka Małgorzata Barbara 46
11.06%
N
1 1 KWW Andrzeja Chrzanowskiego Gawłowski Marcin Maciej 34
8.17%
N
1 1 KW Stowarzyszenie "Nasza Gmina Słupno" Ramotowska Andżelika Monika 7
1.68%
N
1 1 Komitet Wyborczy PSL Werner Stanisław Dariusz 25
6.01%
N
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl    Biuro prasowe: biuroprasowe@pkw.gov.pl, Tel. 605 898 609
wykonanie: bprog.pl